Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych

 

kod ewidencji korespondencji: 90-3600; kod finansowy: 9036

 

Obiekty sportowe

mgr in?. Marek Carzy?ski, specjalista

tel. +48 89 523-33-08

 

KZ NSZZ „S”

ul. Micha?a Oczapowskiego 2 pok. 204, 10-718 Olsztyn

 

Maria Pasek, sam. Referent; e-mail: solid@uwm.edu.pl

tel. +48 89 523-36-86

 

ZNP FSzWiN

ul. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn

 

Janina Miastkowska, sam. Referent; e-mail: zuznp@uwm.edu.pl

tel. +48 89 523-34-51, fax. 523-45-33; 608 335 583

in?. Barbara Rojek, specjalist

tel. +48 89 523-34-51

 

 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-723 Olsztyn;

tel. +48 89 523-43-20

kod ewidencji korespondencji: 22-1700; kod finansowy: 2204

 

Administrator mgr in?. Maciej Sz?ykowicz

tel. +48 89 523-43-19, 523-43-20, 692 430 804

 

Zespó? Pa?acowo-Parkowy w ???anach

???any 15, 11-440 Reszel; tel. +48 89 755-42-28

kod ewidencji korespondencji: 22-1800; kod finansowy: 2212

 

Administrator Tomasz Derdo? 755-42-28

 


Ta strona by?a odwiedzana 909 razy (w tym z UWM 21 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa